Paus Joannes XXIII – Katholiek Basisonderwijs Hengelo-Zuid

Paus Joannes XXIII – Katholiek Basisonderwijs Hengelo-Zuid

Hartelijk welkom bij basisschool Paus Joannes XXIII. Eén van de scholen van het Katholiek Basisonderwijs Hengelo-Zuid waartoe ook de basisscholen Esrein, Don Bosco en De Bleek behoren. Een gezamenlijke paraplu die veel voordelen biedt. Zo blijft een kind de gehele schoolperiode op één locatie. Tussen de scholen wordt veel kennis en ervaring uitgewisseld. Elke school heeft een eigen locatieleider, schoolkrant, nieuwsbrief, ouderraad, interne begeleider, ICT-deskundige en natuurlijk een eigen sfeer en cultuur.
Als u kiest voor de Paus Joannesschool, dan kiest u voor een school met een open en ongedwongen karakter waarin iedereen elkaar kent.
Op de Paus Joannesschool zitten kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep. Ze krijgen in principe dezelfde leerstof aangeboden. Taal, rekenen en lezen zijn voor ons de basisvakken. Uiteraard is er ook aandacht voor culturele, creatieve en sportieve activiteiten.
We vinden het belangrijk om uit elk kind te halen wat binnen zijn/haar mogelijkheden ligt. Wij bekijken goed welke onderwijsbehoeften de kinderen hebben en houden hier rekening mee met het onderwijsprogramma. Tijdens de lessen zijn er momenten waarop we kleinere groepen specifieke aandacht kunnen geven. Voor kinderen die meer aankunnen, zijn er de nodige extra uitdagingen. Daarnaast stimuleren wij het zelfstandig werken. Het ontwikkelt een zelfstandige leerhouding, kinderen leren de verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen werk, het stimuleert creatief denken, zelf oplossingen vinden en leren samenwerken. Het vertrekpunt blijft echter altijd de groep, met gedegen groepsinstructies als basis.
Het werken met digitale leermiddelen neemt een belangrijke plaats in. Ook leren we de kinderen om op een juiste wijze met internet om te gaan.

We vinden het belangrijk dat een kind met plezier naar school gaat. Een kind dat zich op zijn/haar gemak voelt, kan zich beter ontwikkelen en komt meer tot zijn/haar recht. We streven ernaar dat een kind zich veilig en geborgen voelt binnen de school. Dat het zich gewaardeerd weet, evenwichtig opgroeit en weerbaar is. Belangrijke elementen waaraan we werken zijn een goede sfeer en het besef van waarden en normen. Samen met de ouder(s)/verzorger(s) zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Zo worden de ouder(s)/verzorger(s) goed op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind. Ook helpen de ouder(s)/verzorger(s) bij diverse activiteiten.
De Paus Joannesschool is een katholieke school. Dit houdt in dat de katholieke achtergrond van de school leidend is voor de identiteit van de school. Anders- of niet gelovigen beleven dit samen met ons. We zijn een open school en hebben respect voor de ideeën en opvattingen van anderen, maar niet wanneer deze kwetsend of discriminerend zijn.
Bent u geïnteresseerd in de Paus Joannes XXIII? Neem gerust contact op!
Ellen Wolkotte, locatieleider
Telefoonnummer 074 291 02 91
Mobiel 06 14 96 08 38
E-mail pausjoannes@kbhz.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *