Home

Vanaf 2 september gewijzigde toegang MFA ’t Berflo

voor Basisscholen / BSO / GGD en overige gebruikers:

Vanaf woensdag 2 september gelden de volgende regels:

Voor beide BASISSCHOLEN geldt: Scholen, alleen toegankelijk via eigen ingang op het schoolplein. Dit geldt voor kinderen, ouders en docenten.

Ingang BSO en SPRING Peuterspeelzaal: Van deze ingang mag alleen gebruik gemaakt worden voor het brengen van baby’s (niet lopende kinderen).

Voor de BSO geldt: BSO, alleen toegankelijk via de (buiten)deur van de groepsruimte. Dit geldt voor kinderen, ouders en BSO-medewerkers.

Voor SPRING peuterspeelzaal geldt: SPRING, alleen toegankelijk via de (buiten)deur van de groepsruimte. Dit geldt voor kinderen, ouders en SPRING-medewerkers

Voor de GGD / JEUGDGEZONDHEIDSZORG / CONSULTATIEBUREAU geldt: Toegang via hoofdingang Mfa. Maar, houd u strikt aan de door u gemaakte (recente) afspraken met de GGD. Indien u voor uw afspraak bij een gesloten hoofdingang aankomt kunt u aanbellen. Bij vragen over (recente) afspraken, of voor overige (telefonische) vragen kunt u via deze link contact opnemen met uw GGD.

Voor OVERIGE bezoekers van het MFA Geldt:

Protocol per 2 september t.a.v. gebruik MFA ’t Berflo voor overige bezoekers.  Maatregelen die genomen zijn in het kader van de Corona-pandemie. Vanaf dinsdag 2 september is onderstaand maatregelenpakket/protocol van kracht zoals door de Rijksoverheid opgesteld. De grootte van het gebouw bepaalt wat er mogelijk is en wat niet. Uitgaande van de 1 ½-meter maatregel en maximaal 40 personen gelijktijdig in de grootste ruimte (Theaterzaal) aanwezig, betekent dit dat een groot deel van de activiteiten geen doorgang zullen vinden. De omvang en indeling van het MFA is bepalend voor welke activiteiten doorgang kunnen vinden en onder eventueel aanvullende voorwaarden. Op de uitvoering van de voorwaarden zal streng toegezien worden.

Algemene maatregelen:

 • Geen inloop: het zal tot nader order niet mogelijk zijn om onaangekondigd een kop koffie etc. te gaan nuttigen. Het gebouw en het buffet blijven gesloten voor ongeorganiseerd bezoek.
 • Er vinden enkel georganiseerde activiteiten plaats waarvan de deelnemers vooraf bekend zijn.
 • Per activiteit is er een persoon aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het goede verloop en het uitvoeren van de gezondheidscheck.
 • Na afloop van ieder activiteit wordt de ruimte schoongemaakt.
 • Gebruikers worden verzocht zo beperkt als mogelijk gebruik te maken van de toiletten. Een ieder wordt gevraagd na gebruik zelf ook de toiletten en wasbakken etc met de aanwezige schoonmaakmiddelen te reinigen.
 • Tot nader order zijn enkel “bekende” gebruikers welkom in de wijkgebouwen.
 • Geen bewegingsactiviteiten (gym etc.)
 • Geen koren
 • De maatregelen worden toegestuurd aan de contactpersonen van de activiteiten en opgehangen bij de voordeur.
 • De keukens blijven gesloten.
 • Indien mogelijk en gewenst wordt er bij een activiteit door het beheer koffie of thee uitgeschonken en neergezet.

Meer informatie? Ga hier naar de Webpagina: Informatie over het Coronavirus van de Gemeente Hengelo

Waar vindt u Apolloplein 1. Mogelijk dat Apolloplein 1 nog niet bij alle vaste autonavigatie bekend is. In dit geval kan de navigatie op uw smartphone uitkomst brengen. Vindt ons ook bij Google Maps: Google Maps MFA ‘t Berflo Apolloplein 1 is eenvoudig aan te rijden met behulp van volgende referentiepunten: Zoek naar: FBK Stadion aan de Kuipersdijk 46, 7552 BJ in Hengelo. Schuin tegenover het stadion vindt u een Nettorama supermarkt. Rij de afslag kuipersdijk/parkeerplaats Nettorama in (Artemistraat). Laat de parkeerplaats naar de Nettorama aan uw rechterhand liggen en rij recht door (Hermesstraat), u ziet nu MFA ‘t Berflo met bijbehorend parkeerterrein schuin rechts voor u liggen.

Ontmoeten, leren én samenwerken voor jong en oud

Ontmoeten en samenwerken zijn dé sleutelwoorden voor de partners binnen ’t Berflo Hengelo, een multifunctionele accommodatie (MFA) en IKC (integraal kindcentrum). Activiteiten van onderwijs, welzijn en zorg tot spel en avontuur vinden plaats in en rondom dit wijkcentrum. Vooral gericht op de zorg en ontwikkeling van het jonge kind (GGD, logopedie, Kinder-Fysio, Praktijk voor Jeugdhulp, onderwijs en opvang) en de buurt- en wijkbewoners en ondernemers (activiteiten-, vergader-, film-, dans, creatieve en theaterruimten). Samen in één gebouw in het Watertorenpark. Letterlijk en figuurlijk midden in de wijk. ’t Berflo Hengelo is er voor alle wijkbewoners, van jong tot oud.