Home

Vanaf 4 november MFA ’t Berflo zéér beperkt toegangkelijk

Met ingang van woensdag 4 november zijn door de Rijksoverheid en het RIVM alle Buurt- en Wijkcentra binnen Nederland gesloten. Deze maatregel GELDT NIET voor de scholen, de Logopedie, de Kinderfysio, de BSO en de GGD die binnen MFA ‘t Berflo zijn ondergebracht. Wel zijn als gevolg van deze maatregel alle Wijk- Welzijns- en commerciële activiteiten binnen het MFA per direct stop gezet. Deze maatregel geldt voorlopig t/m woensdag 18 november. Vanaf 19 november gelden alleen (weer) de regels van 14 oktober.

Wilt u meer weten over wat dit voor u kan betekenen? Lees dan hieronder alles m.b.t. de voor het MFA en haar partners geldende Coranamaatregelen óf neem voor vragen over reserveringen end. contact op met de receptie van MFA ‘t Berflo, telefoon 074 – 245 88 08 óf stel uw vraag op: info@ berflo-hengelo.nl

Iedereen wordt dringend verzocht om in en om het gebouw ’t Berflo een mondkapje te dragen m.u.v. kinderen tot en met 12 jaar en binnen de onderwijsruimtes

Kom zoveel mogelijk alléén voor bezoek aan de Logopedie, de Kinderfysio of de GGD. Voor deze diensten geldt een groepsgrootte van maximaal 2 personen uit verschillende huishoudens: Er kunnen niet meer dan 2 personen bij elkaar zijn in één ruimte.

Voor de Basisscholen, BSO, de Kinderopvang, SPRING peuterspeelzalen en GGD gelden:

Vanaf woensdag 4 november de volgende (toegangs)regels:

Voor beide BASISSCHOLEN geldt: Scholen, alleen toegankelijk via eigen ingang op het schoolplein. Dit geldt voor kinderen, ouders en docenten. Géén ouders in het gebouw bij halen en brengen kinderen en gebruik te maken van looproutes op het plein. 

Toegang BSO en SPRING Peuterspeelzaal: Van deze ingang mag alleen gebruik gemaakt worden voor het brengen van baby’s (niet lopende kinderen).

Toegang voor SPRING peuterspeelzaal geldt: SPRING, alleen toegankelijk via (buiten)deur van de groepsruimte. Dit geldt voor kinderen, ouders en SPRING-medewerkers

Toegang voor de BSO en kinderopvang geldt: BSO, alleen toegankelijk via de (buiten)deur van de groepsruimte. Dit geldt voor kinderen, ouders en BSO-medewerkers.

Mondkapjes
Naast deze maatregelen, die al langer van kracht waren, dragen onze pedagogisch medewerkers een mondkapje bij het breng- en haalmoment. Wij vragen jou dringend om hetzelfde te doen bij het brengen en ophalen van je kind. Zodra de overheid de mondkapjes verplicht stelt, nemen wij deze verplichting over op onze locatie.

Wat doe je bij gezondheidsklachten?
Hebben jij of je kind gezondheidsklachten, zoals verkoudheid, een loopneus, hoesten of koorts, dan gelden de volgende RIVM-richtlijnen. Kinderen van 0-12 mogen wel naar school en naar de opvang als zij alleen verkoudheidsklachten hebben zonder koorts of benauwdheid. Iedereen blijft thuis als iemand in het huishouden naast milde corona klachten, óók last heeft van koorts of benauwdheid.

Wat doe je als je (denkt) contact te hebben gehad met een patiënt met COVID-19? Ga hier naar: Informatie voor (overige) contacten van positief geteste COVID-19-patiënt

Mag mijn kind wel of niet naar de kinderopvang en/of school? Met de beslisboom van BOink en Jeugdartsen Nederland kun je eenvoudig bepalen of je kind wel of niet naar de kinderopvang en/of school mag.

Meer informatie?
Meer informatie over de actuele maatregelen vind je op de website van de Rijksoverheid bij Actueel > Nieuws. en op de pagina Rijksoverheid Veelgestelde vragen van ouders over coronavirus en kinderopvang.

Voor de GGD / JEUGDGEZONDHEIDSZORG / CONSULTATIEBUREAU geldt: Toegang via hoofdingang MFA. Maar, houd u strikt aan de door u gemaakte (recente) afspraken met de GGD. Indien u voor uw afspraak bij een gesloten hoofdingang aankomt kunt u aanbellen. Bij vragen over (recente) afspraken, of voor overige (telefonische) vragen kunt u via deze link contact opnemen met uw GGD.

Specifieke maatregelen MFA

 • Iedereen wordt dringend verzocht om in en om het gebouw ’t Berflo een mondkapje te dragen m.u.v. kinderen tot en met 12 jaar en binnen de onderwijsruimtes.
 • De deur van de hoofdingang is gesloten. Bezoekers moeten aanbellen.
 • Komt u voor een afspraak dan wacht u in de hal totdat u wordt opgehaald door diegene waar u voor komt.
 • Bij binnenkomst ontsmet u uw handen en vraagt een medewerker u of u de laatste 24-uur klachten heeft gehad. Bij klachten blijft u thuis.
 • Wanneer mensen zich op een zitplaats bevinden mag het mondkapje afgedaan worden. Bij het verlaten van de zitplaats moet het mondkapje weer opgedaan worden.
 • Zo veel als mogelijk wordt op afspraak gewerkt en waar mogelijk wordt gevraagd om alleen te komen!
 • Er worden géén koffie, thee of andere dranken verstrekt.

Algemene maatregelen MFA:

 • Geen inloop: het zal tot nader order niet mogelijk zijn om onaangekondigd een kop koffie etc. te gaan nuttigen. Het gebouw en het buffet blijven gesloten voor ongeorganiseerd bezoek.
 • Er vinden enkel georganiseerde activiteiten plaats waarvan de deelnemers vooraf bekend zijn.
 • Per activiteit is er een persoon aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het goede verloop en het uitvoeren van de gezondheidscheck.
 • Na afloop van ieder activiteit wordt de ruimte schoongemaakt.
 • Gebruikers worden verzocht zo beperkt als mogelijk gebruik te maken van de toiletten. Een ieder wordt gevraagd na gebruik zelf ook de toiletten en wasbakken etc met de aanwezige schoonmaakmiddelen te reinigen.
 • Tot nader order zijn enkel “bekende” gebruikers welkom in de wijkgebouwen.
 • De maatregelen worden toegestuurd aan de contactpersonen van de activiteiten en opgehangen bij de voordeur.
 • De keuken blijft gesloten.

Meer informatie? Ga hier naar de Webpagina: Informatie over het Coronavirus van de Gemeente Hengelo

 

Waar vindt u Apolloplein 1. Mogelijk dat Apolloplein 1 nog niet bij alle vaste autonavigatie bekend is. In dit geval kan de navigatie op uw smartphone uitkomst brengen. Vindt ons ook bij Google Maps: Google Maps MFA ‘t Berflo Apolloplein 1 is eenvoudig aan te rijden met behulp van volgende referentiepunten: Zoek naar: FBK Stadion aan de Kuipersdijk 46, 7552 BJ in Hengelo. Schuin tegenover het stadion vindt u een Nettorama supermarkt. Rij de afslag kuipersdijk/parkeerplaats Nettorama in (Artemistraat). Laat de parkeerplaats naar de Nettorama aan uw rechterhand liggen en rij recht door (Hermesstraat), u ziet nu MFA ‘t Berflo met bijbehorend parkeerterrein schuin rechts voor u liggen.

Ontmoeten, leren én samenwerken voor jong en oud

Ontmoeten en samenwerken zijn dé sleutelwoorden voor de partners binnen ’t Berflo Hengelo, een multifunctionele accommodatie (MFA) en IKC (integraal kindcentrum). Activiteiten van onderwijs, welzijn en zorg tot spel en avontuur vinden plaats in en rondom dit wijkcentrum. Vooral gericht op de zorg en ontwikkeling van het jonge kind (GGD, logopedie, Kinder-Fysio, Praktijk voor Jeugdhulp, onderwijs en opvang) en de buurt- en wijkbewoners en ondernemers (activiteiten-, vergader-, film-, dans, creatieve en theaterruimten). Samen in één gebouw in het Watertorenpark. Letterlijk en figuurlijk midden in de wijk. ’t Berflo Hengelo is er voor alle wijkbewoners, van jong tot oud.